ورود    صفحه آغازين    عضويت    جستجو    راهنماي انجمن

نويسنده پيغام
 موضوع پست: زردی سیاه یا هیپاتیت وایروسی نوع B
 پست ارسال شده در: شنبه 30 اسد(مرداد) 1389, 4:38 pm 

ریش سفید

ریش سفید
نماد کاربر

تاريخ عضويت: شنبه 19 جدی(دی) 1388, 6:28 am
پست ها : 3582
محل سکونت: ویکتوری هایتس, قلای شهید کارمن, نمبر 175
تشکر کرده: 3697 تا این لحظه
تشکر شده: 2291 تا این لحظه
تصويرهیپاتیت وایروسی بی یا زردی سیاه چی است ؟ عاملش چیست؟
هیپاتیت یک مرض کبدی یا جگر بوده که عامل ان وایروس میباشد.


هیپاتیت چیطور سرایت میکند ؟
هیپاتیت میتواند از طرق مختلف از یک شخص ملوث به اشخاص سالم سرایت نماید.که راه عمده سرایت ان قرار ذیل میباشد.

  *ازطریق انتقال خون ملوث از شخص الوده به هیپاتیت به شخص نیازمند به خون

  *از طریق مقاربت های جنسی مشروع و نامشروع(مرد سالم با خانم ملوث و یا مرد ملوث با خانم سالم خواه این مقاربت باخانم از راه مشروع باشد و یا نا مشروع )

  *استفاده مشترک از وسایل مانند سوزن پیچکاری.برس دندان.وسایل جراحی .دندان.ختنه اطفال.تیغ های ریش تراشی.و غیره آلات نوک تیز که به صورت مشترک در فابریکه و هوتل ها مورد استفاده دارد مانند کارد.چاقوو غیره وسایل فابریکه ها.

  *از طریق داخل رحمی( از مادرحامله ملوث به هیپاتیت به طفلش درداخل رحم)

  *اما انتقال ان از طریق شیردادن بسیار کم است.

  *هم چنان انتقال این مرض در بین اطفال در دوره طفولیت که در مکاتب .کودکستانها و کودکان که در مساجد به صورت گروپی درس میخوانند که میتواند ویروس از یک طفل ملوث از طریق زخم های جلدی و یا افرازات چرکی جلدی وغیره به اطفال سالم سرایت نماید.

  *هم چنان ویروس هیپاتیت میتواند از طریق دندان گرفتن شخص مصاب به هیپاتیت به شخص سالم سرایت نماید.هم چنان جویدن نان برای اطفال که اکثروالدین و اقارب طفل از روی انس و دوستی غذا را برای طفل میجودند و بعد در دهن طفل میگذارد میتواند ویروس هیپاتیت را به طفل انتقال داد.


ویروس هیپاتیت در خارج از عضویت میتواند الی مدت هفت روز زنده بماند ومیتواند ویروس وجود داشته باشد حتی اگر هم کدام نشانه از خون و یا دیگر مایعات عضویت شخص مریض بالای وسایل دیده نشود.

هیپاتیت بی از طریق آب نوشیدن .غذا خوردن سرفه کردن .عطسه زدن .در آغوش گرفتن و بوسیدن سرایت نمی نماید.


1-دوره تفریخ: دوره بدون اعراض و علایم
دوره تفریخ مرض هیپاتیت بین مدت 45-160 روزه بوده که حد متوسط ان 120 روز میباشد.


2-اعراض وعلایم هیپاتیت یا زردی چی است ؟
سیر هیپاتیت به دونوع مزمن وحاد بوده که اعراض وعلایم ان نظر به نوعیت مزمن و حاد بودن ان فرق میکند.


هیپاتیت حاد:
در نوع هیپاتیت حاد مریض دارای علایم ذیل میباشد.
 • دلبدی
 • بی اشتهای
 • احساس خسته گی
 • درد عضلات
 • درد مفاصل
 • سردردی
 • درد معده
 • استفراغ
 • تاریک شدن رنگ ادرار
 • بی رنگ شدن مواد غایطه
 • زرد شدن جلد و سفیدی چشم ها

که در این صورت شخص باید در شفاخانه انتانی بستری گردد که تا از عوارض مهلک که از اثر بلند بودن سویه زردی که به نام بیلیروبین یاد میشود جلوگیری گردد که این عوارض مهلک شامل متاثر ساختن دماع.گرده ها.تخریب نسج جگر.اختلال رویت وغیره میباشد گردد.


شکل مزمن:
در شکل مزمن شخص مصاب کدام اعراض و علام مریضی از خود نشان نمیدهد اما ویروس هیپاتیت در تمام مایعات عضویت شخص مصاب موجود میباشد.که میتواند شخص سالم را مصاب به مرض نماید.

همچنان اطفال زیر سن 5 سال مصاب به این مرض کدام اعراض و علایم مرضی نشان نمیدهد.


چرا هیپاتیت خطرناک است ؟
هیپاتیت یک مرض خطرناک بوده و به دونوع حاد ومزمن سیر می نماید.که درنوع حاد امکان ازبین رفتن ویروس از وجود امکان پذیر است اما درنوع مزمن هرگاه ویروس داخل عضویت انسان گردد دیگر انسان نمیتواند ویروس را از بدن خود دور ویا پاک نماید.که این یک مرض خطرناک بوده که سالانه در حدود 1 ملیون نفر از اثر مصاب بودن به هیپاتیت خصوصا نوع بی ان جان خود را از دست میدهند. مصاب شدن به این مرض به شکل مزمن ان میتواند باعث سیروز جگر عدم فعالیت جگر و یا هم سرطان جگر گردد. یگان کارشناسان بیماری زردی سیاه ره خطرناکتر از ایدز معرفی می کنند.


اگر کسی دچار ویروس هیپاتیت باشد. چی خواهد شد؟
هیپاتیت یک مرض ساری بوده اما اشخاص مصاب به هیپاتیت نوع مزمن هیچگونه علایم مریضی احساس ننموده در حالیکه ویروس در تمام دوره حیات در وجود شان میباشد. ومیتواند این مرض را به دیگران انتقال دهد. واشخاص که به هیپاتیت مزمن مصاب اند در معرض خطرجدی مانند از کار افتیدن جگر- سیروزجگریا زخم در جگر و سرطان جگراند.


عواقب هیپاتیت مزمن چی است ؟
به صورت تقریبی 15الی 25 نفر از 100 نفر مصاب به هیپاتیت مزمن سر انجام به امراض مزمن جگر مانند از کار افتیدن جگر- سیروز جگر – و سرطان جگر مبتلا میگردند.

اما مردمان که در دوره نو جوانی و جوانی مصاب به نوع مزمن این مرض میگردند . به کدام امراض مزمن جگر الی نزدیک به سن کهولت مصاب نگردیده اما باید مراقب صحت خود بود که باید با یک داکتر انتانی در تماس باشد. که امیدواری در سن کهولت هم به مصاب نشدن به امراض مزمن جگرپیدا گردد.


یک شخص چی طور بفهمد که به هیپاتیت مصاب است یا نه ؟
با یک معاینه خون یک شخص میتواند بفهمد که آیا به هیپاتیت مصاب است یا نه. اماجهت فهمیدن اینکه ایا مصاب به هیپاتیت مزمن است یا حاد باز میتوان از طریق معاینه خون فهمید. چون هیپاتیت بی زیاد تر در کشور ما شیوع دارد فلهذا این معاینات خون شامل معاینات ذیل میباشد.
HbsAg test – anti Hbc – anti Hbe – anti Hbs – HbeAg – anti Hbe – HBV DNA


کارهای که نباید یک شخص مصاب به هیپاتیت انجام دهد.
 • هیچگاهی غذا برای اطفال نجود و به او ندهد.
 • هیچگاهی ساجق استفاده شده خود را به کسی ندهد.
 • هیچگاهی ظرف حمام خود را به کسی ندهد مانند لیف کیسه وغیره..
 • هیچگاهی برس دندان خود را به کسی ندهد.
 • هیچگاهی تیغ ریش تراشی خود را به کسی ندهد.
 • هیچگاهی دندان خلال و یاچوبگ گوش پاک کن خود را به کسی ندهد.
 • هیچگاهی به کسی خون اهدا نکند.


کار های که باید یک شخص مصاب به هیپاتیت انجام بدهد.
 • شخص مصاب به هیپاتیت باید تمام زخم های جلدی خود را با یک بنداژپاک بپوشاند در صورت زخم شدن جلد
 • تمام اشیای استفاده شده که به تماس خون ویا دیگرمایعات وجود شخص ملوث امده باشد باید از بین برده شود (حریق نمود) مانند دست مال های که در جریان عادت ماهوار استفاده میشود.سوزن و پیچکاری بنداژ وغیره...
 • شستن دست باآب وصابون بعد از تماس به خون و سایر مایعات عضویت شخص مصاب
 • شستن و پاک کردن زخم های جلدی با مواد انتی سیپتیک
 • آگاهی دادن به شریک زنده گی پیش از هم بستر شدن ازمصاب بودن به هیپاتیت جهت تطبیق واکسین و یا استفاده از کاندوم
 • آگاهی دادن به تمام اعضای فامیل از مصاب بودن به هیپاتیت جهت معاینه خون و تطبیق واکسین تمامی اعضای فامیل
 • آگاهی دادن به داکتران از مصاب بودن به هیپاتیت که در نزد ان جهت تداوی غیر از هیپاتیت مراجعه مینماید.(دوکتوران گوش وگلو – دندان)
 • ملاقات نمودن با داکتر معالج هر 6—12 ماه جهت چک نمودن معاینات جگر
 • اگر شما حامله هستید به داکتر معالج بگوید که به هیپاتیت مصاب هستید تا در اولین ساعت تولد طفل تان به او واکسین هیپاتیت تطبیق گردد.


تا چی مدت زمانی شخص مصاب میتواند اشخاص دیگررا مصاب نماید ؟
تازمانیکه ویروس در دوران خون و سایر مایعات بدن شان است میتوانند که این ویروس رابه دیگران هم انتقال بدهد.اما بعضی از اشخاص که به هیپاتیت نوع حاد مصاب میشوند امکان دارد که تا شش ماه این ویروس را در بدن شان داشته باشند اما اشخاص نوع مزمن تا تمام دوره حیات این ویروس در وجود شان میداشته باشند.

_________________
Resized Image - Click For Actual Size
خنده بر لب می زنم تا کس نداند راز من
ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت.
I wear a fake smile,
To hide my pain.
To stop the tears,
That want to fall like rain.


بالا 
 مشخصات  
 
 موضوع پست: Re: زردی سیاه یا هیپاتیت وایروسی نوع B
 پست ارسال شده در: يکشنبه 20 حوت(اسفند) 1390, 1:55 am 

ریش سفید

ریش سفید
نماد کاربر

تاريخ عضويت: شنبه 19 جدی(دی) 1388, 6:28 am
پست ها : 3582
محل سکونت: ویکتوری هایتس, قلای شهید کارمن, نمبر 175
تشکر کرده: 3697 تا این لحظه
تشکر شده: 2291 تا این لحظه
در بالا گفته شد که چطور زردی سیاه منتقل میشود و حال خلاف آن:

ویروس هیپاتیت B از چه راه های منتقل نمی شود؟
ـ دست دادن به با فرد آلوده ، بوسیدن ، بغل کردن ویا نشستن در کنار او.
ـ مصرف غذا های که توسط فرد آلوده توصیه شده است.
ـ تماس شغلی و تماس های معمولی در زنده گی روز مره.
ـ عطسه ، سرفه وصحبت کردن.آیا همه خانم های حامله باید از نظر هیپاتیت B بررسی شوند؟
خانم های آلوده باید در اوایل حاملگی از نظرمبتلا به وایروس هیپاتیتb بررسی شوند اگر آزمایش خون آن نشان دهنده وایروس بود نوزاد وی باید در بدو تولدعلاوه بر واکسین هیپاتیت B ایمونوگلوبولین اختصاصی ضدهیپاتیت B نیز دریافت کنند(سپس نوبت دوم رادر یک ماهگی و نوبت سوم رادرشش ماهگی تطبیق کند).
در کشور ما راه رحمی انتقال هیپاتیت B ازطریق مادران آلوده به نوزادان در هنگام ولادت است اگرنوزادی در بدو تولد به ویروس الوده شود همان طورکه بیشتر اشاره شد امکان مزمن شدن مرض بسیار زیاد است بنابرین اهمیت واکسین سیول نوزادان کاملاً مشخص است.

نوزادی که از مادر آلوده به وایرس متولد می شود به چه اقداماتی نیازدارد؟
اگر مادری از مرض خود قبل از حاملگی به هیپاتیتBمبتلا شود و یا در طی دوران حمل متوجه شود که ناقل یا مبتلا به هیپاتیت مزمن B است باید با داکتر خود مشورت کند نوزاد این مریضان باید بلافاصله پس از تولد اولین نوبت واکسین را در یافت کند و در بازوی طرف دیگر او نیز ایمونوگلوبولین (سیروم) اختصاصی ضدهیپاتیت B تطبیق شود چنین مادرانی پس از انجام اقدامات ذکر شده می توانند شیر خودرا به فرزند شان بدهند.(به قلم پوهنیار داکتر عبدالستار صمدی)

_________________
Resized Image - Click For Actual Size
خنده بر لب می زنم تا کس نداند راز من
ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت.
I wear a fake smile,
To hide my pain.
To stop the tears,
That want to fall like rain.


بالا 
 مشخصات  
 
 موضوع پست: Re: زردی سیاه یا هیپاتیت وایروسی نوع B
 پست ارسال شده در: دوشنبه 22 حوت(اسفند) 1390, 10:57 pm 

ریش سفید

ریش سفید
نماد کاربر

تاريخ عضويت: يکشنبه 20 سرطان(تیر) 1389, 11:20 am
پست ها : 2581
محل سکونت: تهران
تشکر کرده: 1171 تا این لحظه
تشکر شده: 1465 تا این لحظه
تشکر از دخترک بامیانی عزیز برای پست مفیدی که گذاشته و من توی پرانتز اضافه کنم که افرادی که مواجهه شغلی دارن با بیماران و ویروس هپاتیت(از جمله پزشکان،پرستاران،پرسنل بیمارستان از جمله خود من به عنوان آزمایشگاهی که از همه بیشتر در معرضش قرار دارم خاک عالم ) باید واکسن دریافت کنند که در 3 نوبت اول، یک ماه بعد و 6 ماه بعد تزریق می شه و برای اطمینان از موثر بودن واکسن، تیتر آنتی بادی که بدن در اثر واکسن ساخته چک میشه که باید بیشتر از 10 باشه. از قضا من همین 3 روز پیش چک کردم و تیتر آنتی بادی من 200 بود که خوب نشون میده سیستم ایمنی من کارش درسته و تا 10 سال دیگه نیاز به یادآور ندارم!

_________________
(:Choose To Be Happy


بالا 
 مشخصات  
 
 موضوع پست: Re: زردی سیاه یا هیپاتیت وایروسی نوع B
 پست ارسال شده در: يکشنبه 7 اسد(مرداد) 1391, 12:37 am 

از خود

از خود
نماد کاربر

تاريخ عضويت: چهارشنبه 6 ثور(اردیبشت) 1391, 4:45 pm
پست ها : 563
تشکر کرده: 258 تا این لحظه
تشکر شده: 271 تا این لحظه
واکسنشو زدم تو سه نوبت :48:

_________________
کوتاه بیا!
عمرم ب نیامدنت
قد نمی دهد!...


بالا 
 مشخصات  
 
صفحه 1 از 1 [ 4 پست ]
پاسخ به مبحث 
اختيارات شما:
شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد

جستجو براي:
انتقال به:  
Powered by phpBB © 2001, 2008